Virtual VMUG Norge - 16 februar

When:  Feb 16, 2021 from 04:30 PM to 06:30 PM (SE)
Associated with  Norway VMUG

VMUG Norge 16 februar 2021


Årets første VMUG holdes virtuelt 16 februar fra kl 1630

Vi dedikerer årets første møte til VMware Tanzu med et ekstra fokus på nettverk i en Kubernetes og Tanzu setting.

Med oss har vi to av VMware Norges eksperter, Eirik Vada og Andreas Marqvardsen

Agenda:
  1. Velkommen til VMUG
  2. vSphere Tanzu intro
  3. vSphere Tanzu Networking
  4. Demo
  5. QA

Vel møtt!
#vSphere
#tanzu
#kubernetes
#Norway

Location